Wat is teamontwikkeling?

Marco Karman

Veel bedrijven hebben een structuur met afdelingen en teams. De samenwerking vindt binnen een afdeling of team plaats. Om de kwaliteit van het werk of de productiviteit te verbeteren kan een medewerker zich ontwikkelen door het volgen van een opleiding of training. Binnen een team heb je elkaars kwaliteiten nog om succesvol te zijn.

Hoe werkt teamontwikkeling?

Om te bepalen hoe je als team kan ontwikkelen is het belangrijk om te weten waar je als team staat en wat het doel is. Volgens Tuckman ontwikkelt een team zich in 5 fases. Hieronder worden deze fases beschreven.

  • Fase 1: Het vormen / ontstaan van het team: Er is nog geen groepsgevoel en de individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen. Teamleden nemen nog een afwachtende houding aan.
  • Fase 2: De conflict fase: In deze fase proberen de teamleden hun positie in de groep in te nemen. Dit kan tot conflicten leiden wanneer de idee├źn van teamleden met elkaar op gespannen voet staan.
  • Fase 3: De norm of standaardenfase: De regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen worden vastgelegd. Elk teamlid weet zijn of haar rol in het team.
  • Fase 4: De prestatie fase: De groep wordt een effectief team. Teamleden vullen elkaar aan en er wordt effectief samengewerkt aan het gemeenschappelijke doel.
  • Fase 5: De afscheidsfase: Het doel is behaald en het team gaat weer uit elkaar.

Deze fasen worden niet altijd lineair doorlopen. Met name fase 3 en 4 worden cyclisch doorlopen. In de beginfasen hebben sociaal-emotionele taken de overhand, in de laatste fasen komen de prestatiegerichte taken meer aan bod.

Wanneer is teamontwikkeling noodzakelijk?

Teamontwikkeling is noodzakelijk wanneer de prestaties niet optimaal zijn. Ook wanneer de samenwerking in het team of met andere teams niet soepel verloopt is het interessant om het gehele team te ontwikkelen. Door helder te krijgen wat het doel van het team is en wat de kwaliteiten van de teamleden zijn kan je een belangrijke eerste stap in de teamontwikkeling zetten.

Communicatie en feedback geven en ontvangen zijn vaardigheden die vaak ontwikkeld moeten worden in een team. Een goede structuur, effectief werkoverleg en het kennen van elkaars verwachtingen zorgen voor een goed presterend en prettig samenwerkend team. Zonder teamontwikkeling komt een team niet volledig tot zijn recht, hoe goed alle individuele medewerkers ook zijn.

Teamontwikkeling in jouw team?

Neem contact op met Be More You om meer informatie te krijgen over teamontwikkeling.

Ontdek hoe je jouw ontwikkeling versnelt

Nieuwsgierig geworden naar onze aanvliegroute voor versnelde en blijvende ontwikkeling? We vertellen je er graag meer over.

Laat je inspireren

Download hier gratis onze whitepaper.

"Zonder enige twijfel a life changing experience"

Frans van Noort, CEO OMD