Wat is een glazen plafond?

Marco Karman

Glazen plafond wordt ook wel verticale segregatie genoemd en is een begrip dat werd bedacht in de jaren 80 in de Verenigde Staten. Het omvat een metafoor die de onzichtbare barrières aanduidt, die worden gevormd door gedragsvooroordelen en organisatorische vooroordelen (vaak door mannen), die vrouwen tegenhouden in het verkrijgen van topfuncties binnen bedrijven en overheidsdiensten. Er wordt gesproken over een glazen plafond, omdat het te onderscheiden valt van andere, zichtbare barrières als ervaringseisen en opleidingseisen.

Glazen plafond index

In Nederland is de Glazen Plafond Index (GPI) ontwikkeld als snelle scan door twee bedrijven in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om bedrijven te ondersteunen in het wegwerken van het glazen plafond.

De GPI is groter dan 1,0 als vrouwen minder sterk zijn vertegenwoordigd op het hoger liggende functieniveau, in vergelijking met het functieniveau net daaronder. De GPI is neutraal en exact gelijk aan 1,0 als de vertegenwoordiging van vrouwen in deze functiecategorieën gelijk zijn. Als de GPI kleiner is dan 1,0 dan is de doorstroom voor mannen moeilijker, maar in deze situatie beschouwt men dit niet als glazen plafond voor die functie. De GPI wordt als volgt berekend:

GPI = percentage vrouwen lagere functie/percentage vrouwen in de functie

Zijn mannen betere leidinggevenden?

Vroeger waren leiders altijd mannen, dus het is niet vreemd dat we bij een leidinggevende functie sneller aan een man denken. Het is dan moeilijker om iemand te selecteren enkel op kwaliteiten. Door goed te kijken naar de kwaliteiten van iemand en je daarnaast bewust te zijn dat er een vooroordeel is over mannelijke leidinggevenden komt er meer ruimte om voor vrouwen in een leidinggevende positie.

Wil jij meer bewustzijn?

Be More You biedt leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden binnen bedrijven. Door data en coaching te combineren kan je snel grote stappen in jouw ontwikkeling maken.

Ontdek hoe je jouw ontwikkeling versnelt

Nieuwsgierig geworden naar onze aanvliegroute voor versnelde en blijvende ontwikkeling? We vertellen je er graag meer over.

Laat je inspireren

Download hier gratis onze whitepaper.

"Zonder enige twijfel a life changing experience"

Frans van Noort, CEO OMD