Flowyu hoe wij je helpen

Onderbewuste reflexen in je brein meten

Objectieve hersenmeting van waar je nu staat

Op basis van een EEG (het meten van hersenactiviteit) wordt van iedere deelnemer een Flowyu® profiel gemaakt. Hersenactiviteit wordt vertaald naar 5 gedragspijlers die universeel kenmerkend zijn voor het hebben van balans. Geen subjectieve antwoorden, maar objectieve meting: het brein vertelt hoe het echt zit.

Onontkoombare input van jouw brein

Je hersenactiviteit wordt vertaald naar 5 gedragspijlers die universeel kenmerkend zijn voor het hebben van balans.

Geen subjectieve interpretaties, maar onontkoombare input uit jouw brein. Omdat de meting constant weer opnieuw als rode draad door de training loopt, train je direct en gericht je natuurlijk leervermogen.

Direct minder uit balans door triggers

Je hersenactiviteit laat direct zien wanneer je uit balans wordt gebracht. Je traint ter plekke in de simulator setting hoe je dat zelf kunt herstellen: door te leren om bewust niet te reageren op de triggers, krijgt je brein de ruimte om de balans te herstellen. Jij ervaart rust en ruimte. Een ontspannen brein is ook een voorwaarde om te leren.

En daarnaast doet Flowyu® nog meer

Ingesleten patronen uit verleden worden doorbroken

We zijn gevormd door ons verleden. Dat wat we vroeger hebben meegemaakt, veroorzaakt vaak ineffectief gedrag vandaag. Voor echte ontwikkeling wil je ook dat situaties die bewust of onbewust reflexen uit het verleden triggeren, je niet meer uit balans brengen. We maken die dieperliggende triggers in je brein zichtbaar, zodat jij je ingesleten patronen kunt doorbreken.

Efficiënte en effectieve aanpak direct bij de bron

Door zichtbaar te maken wat er in je brein gebeurt zet jij het natuurlijk leervermogen van je brein direct en gericht in. Objectief en onontkoombaar krijg je de input die cruciaal is om gedrag te veranderen. Echte en blijvende ontwikkeling.

De 5 gedragspijlers van Flowyu®

Openness (openheid)

Dit gaat over de manier waarop je tegen de wereld en jezelf aankijkt. Kijk je open of wordt jou voortdurend door een innerlijke criticaster de les gelezen? Hoeveel kleuren heeft je bril? Heb je overal een mening over of heeft iedereen bij jou een kans zichzelf te zijn? Kijk je door een tunnel of heb je het hele plaatje in beeld?

Equanimity (emotionele gelijkmoedigheid)

Deze pijler gaat over je gemoedstoestand. Hoe makkelijk ben je emotioneel uit evenwicht te brengen, hoe stabiel voel je je? Laat je je makkelijk in de emoties van de ander meetrekken of blijf je als een rots in de branding staan?

Energy Management (energieverdeling)

Hier meten we hoe je met je energie omgaat en of er energielekken zijn. Ben je in staat een rustige focus te houden of spring je van de hak op de tak?

Self Awareness (inzicht in en acceptatie van het verleden)

Deze pijler laat zien in hoeverre het verleden een plaats heeft gekregen in het heden. Zijn er nog onbewuste, onverwerkte ervaringen en zaken die ook nog invloed hebben op je gedrag en hoe je je voelt of heb je alles in beeld en geaccepteerd?

Personal Mastery

Personal Mastery

Deze pijler zegt iets over hoe ‘volwassen’ je met je leven omgaat. Neem je je eigen beslissingen en verantwoordelijkheid of kijk je nog als slachtoffer naar anderen alsof zij verantwoordelijk zijn voor de situaties in je leven? Weet je wat je wilt, hoe je je wilt voelen en waar je kracht of talent zit? Kun je anderen de ruimte geven of ben je verdedigend/aanvallend je plek aan het behouden? 

Maar ook de mate waarin je je bewust bent dat je ook wel eens iets ‘menselijks ineffectief’ doet en hoe je daarmee omgaat.

Krijg jezelf inzichtelijk