Wat is faalangst?

Marco Karman

Faalangst is de angst om te falen, tekort te schieten of om aan bepaalde verwachtingen van jezelf of anderen niet te kunnen voldoen. Faalangst kan, afhankelijk van de aard van een te leveren prestatie of het gedrag waarover men onzeker is allerlei vormen aannemen.

Voorbeelden zijn:

  • Motorische faalangst:de angst om te falen bij sportieve prestaties
  • Cognitieve faalangst: de angst om te falen bij huiswerk, examen of proefwerk
  • Sociale faalangst: de angst om te falen bij sociale activiteiten zoals een spreekbeurt geven of het geven van een lezing.
  • Ook het eigen uiterlijk, sociaal gedrag of seksuele prestaties kunnen bij volwassenen aanleiding zijn tot faalangst

Is faalangst alleen maar negatief?

Faalangst kan soms een negatieve maar soms ook een positieve uitwerking hebben. Bij positieve faalangst helpt de aanwezige angst en de daarbij optredende spanningstoestand juist om beter te functioneren, of zich beter te concentreren dan onder normale condities het geval is. De stress of nervositeit vormt hier als het ware een extra prikkel, en werkt daarom dus positief. Ook kan positieve faalangst leiden tot het extra goed voorbereiden op een moeilijke taak of situatie waar men tegenop ziet.

Negatieve faalangst heeft daarentegen een desorganiserend karakter, speciaal in situaties waarin men op de prestaties wordt beoordeeld (examens of taken die als moeilijk worden ervaren). Onder dergelijke omstandigheden gaat 'irrelevant gedrag' een hoofdrol spelen: transpireren, uitstelgedrag, gekke gedachten, tobben, trillende handen, slapeloosheid, hartkloppingen, enz. zorgen ervoor dat bijvoorbeeld leerlingen dingen vergeten zijn die ze onder normale omstandigheden wel wisten. Dat noem je een black-out. De hierbij optredende (extreme) stress en angst werken dan negatief. Dit kan zelfs tot een vicieuze cirkel leiden.

Oorzaken van faalangst

Faalangst kan het gevolg zijn van een sterke druk tot presteren in een bepaalde leeromgeving, maar ook van iemands karakter, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen of sociale angst. Faalangst kan ook voortkomen uit perfectionisme.

Wil jij beter om leren gaan met faalangst?

Neem dan nu contact op met Be More You en ontdek wat Be More You voor jou kan betekenen.

Ontdek hoe je jouw ontwikkeling versnelt

Nieuwsgierig geworden naar onze aanvliegroute voor versnelde en blijvende ontwikkeling? We vertellen je er graag meer over.

Laat je inspireren

Download hier gratis onze whitepaper.

"Zonder enige twijfel a life changing experience"

Frans van Noort, CEO OMD