Ben jij een goede leider? Dan bezit jij vast deze eigenschappen!

Marco Karman

Het is een illusie om te denken dat je alleen maar een leider hoeft te zijn als je op een hoge positie in een bedrijf werkt. Overal waar mensen gezamenlijk iets willen bereiken, moet er iemand zijn die de leiding neemt. Wil jij graag invloed uitoefenen op hoe de dingen gaan en je goede ideeën voor verbetering naar voren brengen? Ontwikkel dan je leidinggevende kwaliteiten en wordt een goede leider!

Wat is een goede leider?

Dat brengt ons dan meteen bij de vraag: wanneer ben je eigenlijk een goede leider? Daar zijn verschillende theorieën over. Een aantal eigenschappen komt steeds weer naar voren. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste eigenschappen die jou tot een goede leider maken.

Een goede leider...

...heeft visie

Een goede leider heeft nagedacht over het einddoel. Waar wil ik heen met deze mensen? Wat moet er gebeuren? Zonder doel, zonder visie komt niemand in beweging. Visie betekent ook dat je het grote plaatje ziet. Niet alleen vandaag, niet alleen komende week of volgende maand, maar ook over vijf, tien of wie weet misschien wel honderd jaar en langer.

...kan motiveren

Een goede leider kan mensen motiveren en enthousiast maken door vol passie en vertrouwen over zijn visie te praten. Je kunt mensen opdrachten geven zonder dat ze precies weten waarom waarom ze iets moeten doen, of je kunt hen het grote plaatje laten zien, zodat ze enthousiast worden en gaan meedenken. Niet voor niets begint een van de meest beroemde speeches van een grote leider met: “I have a dream”.

...is bereid het zelf te doen

Misschien heb je zelf ook wel eens bij een kerst- of nieuwjaarsborrel geluisterd naar de plannen van het hoger management en gedacht: “Ja, ja, het zal allemaal wel, lekker makkelijk praten.” Een echte leider valt op omdat hij zelf bereid is te doen wat hij van anderen vraagt. Iemand die zo gelooft in zijn doel, dat hij het belang ziet van elk klein onderdeel. Iemand die weet, door eigen ervaring, hoe het is om op de werkvloer te staan.

Veel leiders worden op dit onderdeel getest en vallen door de mand. Ben jij bereid om “walk your talk” echt na te leven? Wie laat zien dat het antwoord ja is, creëert veel vertrouwen en een grote groep loyale medewerkers om zich heen.

...is flexibel

Soms heeft je team als geheel of hebben afzonderlijke teamleden op verschillende momenten verschillende behoeften. Het ene moment is er helderheid nodig, later moet er echt even doorgepakt worden, soms moet er iets gevierd worden en op andere momenten heeft een medewerker behoefte aan een luisterend oor. Dat vraagt van een leider dat hij goed kan inschatten wat een situatie van hem vraagt en de vaardigheden in huis heeft om hier goed op in te spelen.

Een rigide leider wordt al gauw een autoritaire leider. Als het precies zo moet, zoals jij het in je hoofd hebt, dan kun je het behoorlijk lastig krijgen als leider. Als je niet open staat voor de inbreng van je medewerkers ontstaat frustratie en weerstand. Bovendien, de dingen lopen nu eenmaal niet altijd zoals gepland. Als het door externe veranderingen noodzakelijk is om de plannen te wijzigen, dan moet dit kunnen.

...staat open voor ideeën

Een echte leider kent zijn beperkingen. Een goede leider weet dat hij niet alle kennis zelf in huis heeft en dat dat ook niet hoeft. Daar heb je namelijk je teamleden voor! Als leider ken je de capaciteiten van je mensen en weet je waar ze goed in zijn. Je staat open voor kritiek en verbeteringen en je neemt hier ook gericht actie op. Er is niets zo bemoedigend voor een medewerker dan dat zijn input ergens toe leidt.

...kan knopen doorhakken en grenzen aangeven

Als leider moet je knopen kunnen doorhakken. Als het team met verschillende ideeën komt of wanneer de meningen verdeeld zijn, is het aan jou om de beslissing te nemen. Ook als je medewerkers teveel hun eigen gang gaan of met dingen aan de loop gaan, is het jouw taak om te zorgen dat iedereen weer op hetzelfde spoor komt.

...communiceert helder

Heldere communicatie is natuurlijk van groot belang voor een goede samenwerking. De algemene doelstellingen en individuele taken moeten helder zijn. Ook wanneer het niet gaat zoals het moet en er veranderingen plaatsvinden, moet dat duidelijk gecommuniceerd worden.

Sommige leidinggevenden durven op dit vlak niet goed door te pakken. Ze draaien om de hete brij heen, of laten dingen die verkeerd gaan te lang doorslepen omdat ze het niet durven aan te kaarten. Helder en duidelijk communiceren is bespaart enorm veel tijd en stress!

Overleggen versus handelend optreden

Nederland kent een echte overlegcultuur (polderen!). Over van alles en nog wat wordt er vergaderd en vaak nog (te) lang ook. Nederlanders houden over het algemeen niet van autoritaire mensen. Maar autoritair zijn of leidinggevend optreden zijn eigenlijk twee hele verschillende dingen.

Autoritair zijn heeft iets in zich van je mening doordrukken. Het is een egoïstische vorm van leidinggeven. Terwijl goed leiderschap meer gaat over jezelf in dienst stellen van de groep of van het gezamenlijke doel.

Wil jij je leidinggevende kwaliteiten vergroten?

Bedenk je eens: herken je het belang van bovengenoemde eigenschappen? En herken je deze eigenschappen in je eigen stijl van leidinggeven? Welke eigenschappen zou je graag (meer) willen ontwikkelen? Welke eigenschap zou je vandaag nog kunnen inzetten om zaken in je team soepeler te laten lopen?

Ontdek hoe je jouw ontwikkeling versnelt

Nieuwsgierig geworden naar onze aanvliegroute voor versnelde en blijvende ontwikkeling? We vertellen je er graag meer over.

Laat je inspireren

Download hier gratis onze whitepaper.

"Zonder enige twijfel a life changing experience"

Frans van Noort, CEO OMD